gốm sứ

  • Bộ chống gốm Y10(5)W-10

    Bộ chống gốm Y10(5)W-10

    Các thông số kỹ thuật chính Số model Điện áp định mức của hệ thống (kv) Điện áp định mức của bộ hãm (kv) Điện áp hoạt động liên tục (kv) Điện áp tham chiếu DC 1mA (kv) Điện áp dư ở dòng xả danh định (kv) Áp suất dư khi tác động lên dốc (kv) 2ms lưu lượng vận hành (A) Nơi sử dụng Y1.5W-0.28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.6 1.3 - 75 áp suất thấp Y1.5W-0.5/2.6 0.5 0.38 0.42 1.2 2.6 - 75 Y5WS-3.8/1.7 3.8 0.42 1.2 2.6 - 75 Y5WS-3.8/1.7 3.8 3 2 ...